Regisztráció Elfelejtett jelszó

Magyarország

mindeközben: magyar álla…

#807717 prospero

mindeközben: magyar államkötvények 10 éves hozama az amerikai alatt. Forrás: alapblog

Ilyen se volt még...

Azért értem én az ellnzéki véleményeket, hogy a magyar kormánynak ehhez semmi köze, hiszen kedvező a környezet a világban, hihetetlen a pénzbőség - ilyesmi, de azért fura hogy a 10 éves hozam a bóvli kategória felett lekörözi az USA "A" minősítését.

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807699 banyaiz Előzmény: #807670

Ez a lét elviselhetetlen könnyűségéből is adódik.

Ha egyéb kritériumokat is felállítunk az emberszabású kinézeten kívül akkor félő sok ember se megy át ezen az állat-ember szűrésen. :)

Viccen kívül nemrég belefutottam egy hírbe saját magával házasodott össze valaki. Azért ezt már nehéz überelni.

Szóval az emberi lét fájdalmára adott reakciók köre széles. Azért az kihívás a világunkban beazonosítani azt mi és ki a normális. Nagyon komoly vállalkozás lenne ezt megtenni. Mert bármilyen kritériumok szerint vizsgálnánk félő , hogy a normális / nem normális arány nagyon súlyos lenne.

Értékválság nem kérdés, csak mi a megoldás erre az kissé bonyolult. Mindig kompromisszum és a kisebb rossz felé elmozdulás a lehetőségek közül.

Normális /nem normálisra még visszatérve van az a klasszikus leváltják a kapitányt és utána hadbíróság. Ahol az egyik félnek azt kellene bizonyítania megbolondult, a másiknak, hogy alkalmas volt a posztjára. A pszichiáteri vélemény gyakorlatilag súlyos beütései vannak de azoknak a követelményeknek ami egy hajóskapitánytól elvárható megfelel. :) Kompromisszumok kérdése sok minden. Akkor a végén azon elmélkednek őrült volt de hasznos a posztján és ezért hiba volt meghurcolni. Ezek a dumák közben a haditengerészeti szabályokat egy nagyon okos ember találta ki hülyék számára. Valahol a világ törvényei, szabályai is ilyenek nagyban már amennyire kordában lehet tartani. Nem nagyon lehet.

genderorulet

#807693 TrendMan Előzmény: #807688

Allahra!

Hogy nézhet ki egy szakállas iráni forradalmi gárdista nemváltó műtét után?

genderorulet

#807691 Koffein Előzmény: #807688

"a legtobb nem-valto (sex-change) mutetet ma a vilagon Thaifoldon vegzik"

vizsgáljuk meg, hogy miért is? jaaa hogy azé, hogy a testűket árulják... a nem gond, a lényeg, hogy mit mond a statisztika... maszatoljunk... értjük vincent? értjük... :o))

genderorulet

#807688 tozsdenyul Előzmény: #807684

- a legtobb nem-valto (sex-change) mutetet ma a vilagon Thaifoldon vegzik, 2. helyen Iran

- a meleg-szcena fovarosa ma a vilagban Jeddah (szaud-arabia)

genderorulet

#807684 prospero Előzmény: #807627

Michel Foucault wikipedia:

"Homoszexuális kapcsolatban 1963-tól haláláig nyílt élettársi kapcsolatban élt Daniel Defert-rel. A hetvenes-nyolcvanas években részese a San Franciscói szadomazochista szubkultúrának. 1984-ben AIDS-hez köthető betegségben hunyt el."

Robert Scruton kritikája Foucultról:

"Sartre marxista ízű, burzsoáellenes retorikáját, keverve a strukturalista nyelvészettel az egyik legdivatosabb filozófus, Michel Foucault vitte tovább, akinek a tudás és a hatalom álltak vizsgálódásai középpontjában. Foucault a burzsoát leplezte le szüntelen, állítva, hogy igazából minden csak a burzsoá hatalom maszkja: a nyelv, a kapcsolatok, szóval tényleg minden pusztán a hatalom titkos struktúráit alkotja.

Foucault keményen konstrukcionista: szerinte az „ember” reneszánsz találmány, mivel csak azóta van speciális jelentősége annak, hogy emberek vagyunk, nem pedig mondjuk csak földművesek, katonák vagy épp nemesek. Scruton megjegyzi: ez alapján viszont a dinoszauruszok is pusztán modern találmányok. Franciánk szerint a modern lélek is mai találmány, mégpedig az igazságszolgáltatási rendszer találmánya. Foucault a szexuális viszonyokban is hatalmat látott elsősorban, a hatalmi viszonyok alól pedig az őrültek, a bolondok házának lakói az egyedül szabadok meglátása szerint.

Scruton szerint akármilyen elkeseredett küzdelmet folytatott is Foucault a burzsoá hatalom szerinte mindent átható jelenléte ellen, amikor a nők és gyermekek helyzetéről értekezik az ókori Róma szexuális szokásait taglalván, és szóba kerül a kölcsönös függés és a gondoskodás, közel kerül a felismeréshez: nem a hatalom, hanem a szeretet az, ami mozgatja a világot.

Foucault idővel kénytelen volt tudomást venni a valóságról, és amikor tisztába került helyzetével, tudniillik hogy AIDS-es, akkor – vélekedik Scruton – végül felnőtt: kései munkáit olvasva arra lehet jutni, hogy „Foucault harcos baloldalisága nem a valóság kritikája volt, hanem védelem az ellen, amellyel elutasította azt a felismerést, hogy minden hibájával együtt a normalitás minden, amink van”.

http://mandiner.blog.hu/2016/08/05/bolondok_csalok...

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807683 prospero Előzmény: #807670

Hagyomány

„A modern liberálisok hajlamosak kigúnyolni a hagyomány gondolatát. Azt mondják, minden hagyományt »bevezettek«, és ezzel arra utalnak, hogy akkor szét is lehet rombolni. Ez csak akkor tűnik hihetőnek, ha triviális példákat veszünk szemügyre - a skót néptáncot, a felföldi viseletet, a koronázási ünnepséget, a karácsonyi üdvözlőlapokat, és bármit, amit »örökségnek« lehet nevezni. De az igazi hagyományt nem vezették be [...].

A zenei hagyomány igen jó példa erre. Nem egy ember alkotása. Mindenki, aki csak hozzájárult, a korábbi eredményekre épített azzal, hogy a látott problémákat a közös szintaxis állandó kiterjesztése révén oldotta meg. A kottaírás együtt alakult a harmóniával és az ellenpontozással. Egy ember sem lett volna képes felfedezni az emberi fül és hallás azon tudását, amit e gyakorlatok tartalmaznak, miképpen egy ember sem képes egy nyelvet kitalálni. E példa mutatja, mi valójában a hagyomány: nem szokás vagy rítus, hanem a társadalmi tudás egy formája.”

Család:

„A családi egység tekintetében szinte semmi sem szerződéses vagy önkéntes, a belőle eredő értékek egyike sem érthető meg másképp, csak a rá jellemző sajátos állandóság szempontjából. [...] A szülők játszanak a gyermekeikkel, így újra felelevenítik a gyermekkort. Nevelik őket, eközben gyermekeit jövőbeli jellemével és boldogságával törődnek. Ez a motiváció előremutat, még a halálon túlra is, ugyanakkor hátrafelé is: egy korábbi függés és emlékezés felé, amit azok a szülők éreztek, akik ezt most továbbadják. Szülő és gyermek kapcsolatában múlt és jövő eggyé válik - ebben rejlik az őket egyesítő transzcendetális kötelék közvetlen valósága.”

Vallás:

"A konzervatívok a vallást az erkölcs egyik bástyájának tekintik, az erkölcsöt pedig a társadalmi rend sine qua nonjának. A vallás azonban az intézményektől elszakadva, az egyéni lelkiismeret fennhatósága alatt,éppen annyira veszélyes a társadalmi rendre, mint amennyire szilárd támasza egyébként. Sohasem szabad közömbösnek maradnunk, ha a vallási intézményeken a hanyatlás jeleit tapasztaljuk, vagy meggondolatlanul saját örökségük ellen fordulnak. Továbbá miután a konzervatívok tudják, hogy a meglévő értékeket könnyebb elpusztítani, mint újakat kialakítani, természetes,hogy szimpátiával fordul a vallásos világképhez. A vallás nyelve, szimbólumai és népi erkölcse tehet egy népet képessé arra, hogy szembenézzen legsúlyosabb félelmeivel, szenvedéseivel hogy megőrizze saját folytonosságát, azaz fenntartsa az élők, a még megszületendők és a "holtak" szövetségét. E nagy társadalmi erő – amely az egyéni szenvedélyeken felülemelkedve, összegyűjti a szétaprózódó energiákat, és méltó helyet biztosít a jótékonyságnak, az áldozatvállalásnak és a tisztaságnak –hiánya törvényszerűen vezet a társadalom felbomlásához. Ez a felbomlás, mely a liberálisok ígéreteiben az évszázados láncoktól való megszabadulásként jelenik meg, úgy tűnhet, mintha a szabadság növekedését jelentené. Valójában, ahogy már jeleztem, a szabadság csökkenését jelenti: azt a társadalmi rendet ássa alá, amely a szabadság virágzásának feltétele. " /Roger Scruton/


Fórum etika/ szabályok vannak?

#807670 prospero Előzmény: #807640

A határ tehát számomra itt van, és nem igazán szeretném kiterjeszteni, mert nem akarom, hogy az unokáink kutyának anyakönyveztessék magukat - (látva a jelenlegi világ értékrendjét lenne rá igény már most), illetve lehetséges legyen a házasság ember és állat között - (erre is van már igény), valamint hogy eljusson odáig a társadalom, hogy a pedofília ugyanolyan szexuális orientáció, mint az azonos neműekhez való vonzódás, továbbá kötelezzék az embereket arra, hogy transzneműnek neveljék a gyerekeiket - sugallva ezzel, hogy probléma, hogy biológiailag férfinek vagy nőnek születtek stb.stb.

A jelenlegi helyzet is túl van már bizonyos értelemben a normalitás határán sztem és káros társadalmilag... számtalan jele van ennek az értékválságnak.

Ha minden érték, akkor végül semmi sem az.Fórum etika/ szabályok vannak?

#807657 banyaiz Előzmény: #807634

Merlének volt néhány nagy víziója Védett férfiak , Malevil hol a határ kérdésre. :) Vagy az Üvegfal mögött.

Egyébként a kommunizmus azért komoly hatásokkal járt a kapitalizmus jelenére . Hiába volt utópia. Mikor az első kommunisták megjelentek mondjuk Angliában a gyerekek mentek a bányába melózni 1x órákra 1 szabadnappal talán a vasárnap. Szóval azért ennek az egész kommunista kísérletnek mindenféle egyéb hatása mellett volt egy kapitalizmust szociálisabban érzékenyebbé tévő hatása. Visszahatott azért a szociális kérdésekre az az alternatíva, hogy jönnek a kommunisták.

De mennyi vérrel és emberi szenvedéssel járt 3. Vh küszöbén a hidegháborúban, előtte orosz polgárháború , proletárdiktatúrák stb.

Ha ez nincsen megint csak másképp nézne ki a világ. Mert az termelte ki , hogy a társadalom komoly része a nyomorban szó szerint egy kis része dőzsölt . Az egy másik kérdés ebből átmenet nélkül a kommunizmusba az mit váltott ki. Nagyobb érzelmeket mint a 3. wc. :)

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807640 banyaiz Előzmény: #807634

Határ a társadalmi konszenzus aktuális állása. Vagy a kerítés, esetleg egy nemzeti konzultáció eredménye. :)

Minél inkább jóléti egy állam annál inkább lehet foglalkozni társadalmi, együttélési, szociológiai kérdésekkel. Nem véletlen pl a skandináv országokban milyen hangsúly van ezeken és mondjuk Kambodzsában mi van, vagy Afrikában.

Minél kevésbé jóléti egy állam annál kevésbé van tere cizellálni a dolgokat.

Kérdés, hogy milyen magasságokba lehet szárnyalni mielőtt a nap túl közel lesz és a viasz a szárnyakon elolvad. Akkor nem a 3. wc lesz a téma, hanem valami ilyesmi honnan szerezzünk egy kis kaját.

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807634 prospero Előzmény: #807622

Ok. Hol a határ? Mindenkinek a képzelt identitásának megfelelő anyakönyvezést biztosítani?? 2 wc helyett 73-at építeni?

Nemsokára rá fog jönni az lmbtq közösség hogy az egyéb kategória "nem elég jó". Újra férfiak és nők akarnak majd lenni. Mert "egyébnek" lenni nem oldotta meg az alapproblémájukat. Ahogy 50 évvel ezelőtt a szexuális felszabadításért lázadtak, 50 évvel később a házasságért meg a gyerekért lázadnak, mondhatnám a "legnagyobb rabszolgaságért". :)!

Kommunizmus/szocializmus óta illene tudni, hogy az egyenlősítő törekvések nem sok jóra vezettek a gyakorlatban.

Nyilvánvaló különbségek tagadása: pl. Férfiaknál a fizikai erő, nőknél a gyerekszülés képessége - hogyan teszed egyenlővé a két nemet, - a férfiaknak hormonkészítményt adsz, a nőket megfosztod a szülés képességétől??

Tulajdonképp ebbe az irányba halad a nyugati társadalom, és ez sztem nem jó - ahogy a válságtünetekből látszik : demográfia stb.

genderorulet

#807627 tozsdenyul

nehany felvetes a (sorosista) megengedo, szabados, liberalis genderorulet belathatatlan hatasaihoz:

- a legtobb nem-valto (sex-change) mutetet ma a vilagon Thaifoldon vegzik.

2. helyen kovetkezik Iran.

- a meleg-szcena fovarosa ma a vilagban Jeddah (szaud-arabia)

Iranban, Szaud-arabiaban amugy halallal buntetheto a "homoszexualitas" es egyeb devianciak


v.o.: Michel Foucault, The History of Sexuality

a tortenelemben egy kultura, vallas sem kezelte a homoszexualitast devians identitaskent, egeszen a 18-19.sz-i keresztenysegig, illetve tudomanyos/orvosi tematizalasig...

(a nemeket sem kezelte ket diszkret poluskent egyik sem, pruderiaban a keresztenyseg utolerhetetlen)


Mondjuk napjainkat hason…

#807626 banyaiz

Mondjuk napjainkat hasonlítjuk ahhoz a korhoz amikor elindult a másik tőrzsből nőt rabolni magának, és a hajánál fogva hazahúzta.:)

Messze vagyunk ettől ezen az úton, más szemszögből viszont nem is olyan nagyon messze.

Valahol ezt az egészet meghatározta kezdetektől az, hogy egy férfi fizikálisan erősebb, tesztoszteron túlteng stb.

Társdalami normák alakulásával ezt hogyan lehet tökéletesen kizárni a világból. Nem csak törvények szintjén hanem társadalmi normák szintjén. Ezer éves vagy százezer éves folyamatok eljutottunk idáig. Gender ide vagy oda, vagy liberalizmus ide vagy oda. Vagy feminizmus ide vagy oda stb stb.

Érdekes egy elmélet, maga a szociológiai rész a téma kapcsán még inkább érdekes. Aminek csak egy kis része a genderelmélet.

Ez a politikában valahogy lecsapódik a szokásos gyogyó szinten , ahogy politikusok a világ jelenségeit megközelítik a 60-as iq szinten. Aztán pro kontra valamit handabandáznak a nép egyszerű gyermekeinek. Akik közül sokaknak előbb az értő olvasást és az 1x1-et kellene elsajátítani szociológiai kérdések vizsgálata helyett. :) Aztán ebből kialakul egy modern világunkra jellemző cicaharc aminek a legkeményebb formája, hogy a sajtóban milyen cikk jelent meg . :) Vagy a facebookon.

Nagyjából ez a szitu vsz.

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807622 banyaiz Előzmény: #807575

Nemek közötti egyenlőség ember és ember közti egyenlőség minden szinten megvalósuljon.

Ennek egy marginális része az, hogy nemek megválasztása. Annak akivel a biológia morbid tréfát űzött. Nyilván egy ilyen szituból kimásznia az élete során pszichésen elég szép kihívás lehet. Nem vszínű, hogy sikerülhet tökéletesen. Viszont talán élhetőbb a számára a helyzet, ha ennek más a társadalmi megítélése. Bár nem tudom ez mekkora segítség egy ilyen szituban lehet csak a felszín karcolgatása.

De a genderelméletnek már ha ehhez kötjük akkor csak közvetve része. Fő csapásiránya gendernek az, hogy nemi sztereotípiák nélkül jobb lenne a világ. Vagy jobban megvalósulna férfi nő egyenjogúság a gyakorlatban.

Férfi nő közötti egyenjogúságbeli különbségek alakulása azért egy hosszú folyamat. Mondjuk az őskortól napjainkig, vagy akár a XIX. -XX. sz elejétől napjainkig. Most is vannak olyan országok ahol a nőket úgy adják veszik mint a birkákat, vagy nem vezethet autót stb.

Mondjuk Európát nézve nem volt olyan régen , hogy a nőknek nem volt választójoga pl. Ez egy folyamat valahol amire készült egy ilyen genderelmélet is, sok egyéb mellett . Szociológiának egyik ága egyébként is ennek a vizsgálata ha gender ha nem gender. Maga a folyamat az emberi történelemben kimutatható ezért vizsgálandó.

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807575 prospero Előzmény: #807564

miért? Eddig nem hagyták élni őket??? Ne viccelj már. Hagyom élni őket, de ne tolják a másságukat a képembe, ha nem akarom. Heteroként ugyanis nekem is lennének jogaim. És itt van a kutya elásva. Lennének.

Semmi előremutató nincs a folyamatban. Van egy alapproblémájuk: az önelnemfogadás és az ebből fakadó boldogtalanság. Aztán úgy vannak vele mint az egyszeri ember: majd ha gazdag leszek, boldog leszek. Majd ha 10 villám lesz - boldog leszek. Majd ha lesz párkapcsolatom boldog leszek. Majd ha nem lesz párkapcsolatom boldog leszek stb. Próbálgatja, hogy mikor és mitől lesz boldog ember.

Ugyanez van homokos és lmbtq fronton: azt hiszik attól lesznek boldogok ha :

- melegfelvonulást tarthatnak

- házasságot köthetnek

- gyereket fogadhatnak örökbe

- külön wc van mind a 73 gender részére

- harmadik neműnek anyakönyvezhetik magukat

- legalizálják a szexuális kapcsolatot a gyerekekkel

- legalizálják a szexuális kapcsolatot a halottakkal

- legalizálják, hogy a biológiailag férfinak vagy nőnek született gyerekekből transznemű gyerekeket neveljenek...

Na, ezektől még nem fog megoldódni az alapproblémájuk. És garantált, hogy nem ettől lesznek boldogok. Hanem attól lennének: ha elfogadnák az alapproblémájukat: transzneműek vagy homokosok, és ez kibaszott biológiai korlátokkal jár, ahogy férfinak és nőnek születni is kibaszottul biológiai korlátokkal jár - csak éppen másmilyenekkel.-

Fórum etika/ szabályok vannak?

#807567 Koffein Előzmény: #807565

amerre haladunk, ebből kifolyólag nem várok szabályozást, de korhoz lehetne kötni. felteszem a kérdést, hogy a gyerek legálisan nem dohányozhat, nem fogyaszthat alkoholt, nem nézhet pornót stb 18éves koráig, de a nemét eldöntheti, mert az adott pillanat hevében a barbie baba jobban tetszik neki? mi van ha jövőre már thor akar lenni? :)

elképzelem ezt a beszélgetést:

- anya thor akarok lenni!

- jaj kislányom, nem lehetsz thor, mert tavaly a barbie csomagot választottad.

- nem, nem most thor akarok lenni!!!!!

- kisfiam, na izé kislányom már puncid van, már thor nem lehetsz, de ha nagyon akarod, megkaphatod a csodanő kiegészítő pakkját.

- nem és nem, thor akarok lenni, most azonnal!!

:-DDD

ez a probléma, hogy ez is ugyanolyan fajsúlyú kérdés, ha nem súlyosabb, mint a dohányzás, vagy az alkohol..