Regisztráció Elfelejtett jelszó

terítés

Kissherceg Előzmény: #812518

megtámogatták:


A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cg.: 01-10-049323, a „Kibocsátó”) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alábbiakról. A Tpt. 57. § (2) bekezdése alapján a Kibocsátó köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára, amennyiben a Kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti. A Kibocsátó úgy ítéli meg, hogy a közelmúltban különböző fórumokon, eltérő megjelenési módon olyan valótlan feltételezések láttak napvilágot a Kibocsátó, illetve a felette irányítást gyakorló befektetői csoport vonatkozásában, amely információk minden alapot nélkülöznek. A nyilvánosságra került valótlan tájékoztatások összefüggésbe hozták a Kibocsátót más, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) által működtetett szabályozott piacon forgalmazott részvények, illetve az azokat kibocsátó gazdasági társaságok Kibocsátó általi felvásárlásával. Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy a Kibocsátó Igazgatósága nem hozott és nem tervez olyan - eddig közzé nem tett - felvásárlási döntéseket, mely alapján a Kibocsátó és a vele összehangoltan eljáró felek befektetnének bármely más a BÉT által működtetett szabályozott piacra bevezetett részvényt kibocsátó gazdasági társaságba. A jelenlegi rendkívüli tájékoztatás semmilyen kihatással nincs a Kibocsátó által korábban közzétett, a Kibocsátó célpiacain előirányzott növekedési tervekre. Jelen rendkívüli tájékoztatás kizárólag a Budapesti Értéktőzsdén működő bármely tőzsdei társaság részvényeinek felvásárlására vonatkozó valótlan információkra korlátozódik.