Az Appeninn Nyrt. mai napon megállapodást kötött a BERTEX Ingatlanforgalmazó Zrt. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlására.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

az Appeninn Nyrt. részesedésszerzéséről, saját részvény tranzakciójáról, azzal kapcsolatosan kialakuló a szavazatok számának változásáról, valamint az ahhoz kapcsolódó befolyásszerzés mértékének bejelentéséről.

Az Appeninn Nyrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. melléklet 1.24. és 1.13. pontjaiban előírt közzétételi kötelezettségeinek eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról. A Kibocsátó 2012. augusztus 23. napján megállapodást kötött a BERTEX Ingatlanforgalmazó Zrt. (1132 Bp. Csanády utca 25/B. 3/1., Cg.: 01-10-045752) 100%-os tulajdonrészének megvásárlására.

Az akvizíciós árat a Kibocsátó 503.029 darab saját részvénnyel (ISIN: HU0000102132) fizette meg 421,57 Ft/db átlagáron tőzsdén kívüli ügyletként, mely következtében a cégcsoport saját részvény állománya 1.650.345 db-ra csökkent, ennek megfelelően a Kibocsátó saját részvény állománya 6,6258 %-ról az (5 %-os küszöbérték átlépése nélkül) 5,078 %-ra változott.

Fentieknek megfelelően az Appeninn Nyrt. saját részvény állománya (részesedésének mértéke) az általa kitöltött, a hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentő lapon az 1. számú mellékletben szereplők szerint alakult.

I. A Kibocsátó a fenti saját részvény tranzakcióra tekintettel közzéteszi az alábbiakat: A) Alpina Intertrade AG (székhelye: Svájc, Pilatusstrasse 38., CH-6002, Luzern, cg: CH-100.3.785.321-7) 4.196.100 db törzsrészvénnyel rendelkezik, a befolyása a Kibocsátóban a fenti saját részvény tranzakciójára tekintettel (küszöbérték átlépés nélkül) 13,60%-ra csökkent, mely teljes egészében közvetlen részesedés.

A fentieknek megfelelően az Alpina Intertrade AG részesedésének mértéke a hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentő lapon a 2. számú mellékletben szereplők szerint alakult.

B) A saját részvény tranzakció következtében Lehn Consulting AG (székhelye: Svájc, Lehnstrasse 26., CH-9050, Appenzell, cg: CH-660.2.229.005-4) befolyásoló részesedése (küszöbérték átlépés nélkül) 47,73 %-ra csökkent, mely teljes egészében közvetlen részesedés. A fentieknek megfelelően a Lehn Consulting AG részesedésének mértéke a hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentő lapon a 3. számú mellékletben szereplők szerint alakult.

Budapest, 2012. augusztus 23.

Appeninn Nyrt. igazgatótanácsa