Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) az Igazgatóság 2012. június 6-i határozata alapján ezúton teszi közzé a következőket.

I. A Részvénytársaság által kibocsátani tervezett átváltoztatható kötvények előzetes jegyzési időszaka a mai napon lezárult, azonban az előzetes jegyzési szándéknyilatkozatok nem érték el a minimálisan meghatározott 864 millió forintos mértéket. Erre figyelemmel az Igazgatóság átváltoztatható kötvény kibocsátásáról nem határozott.

II. A fentiekre figyelemmel a holnapi naptól kezdődően sor kerül az EMG Médiacsoport Kft. Sziget Kft-ben meglévő üzletrészének nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére, amelynek során az üzletrész az első fordulóban nem értékesíthető alacsonyabb áron, mint 2.040.037.500,-Ft, első fordulós nyertes ajánlat hiányában lefolytatandó második fordulóban pedig nem értékesíthető alacsonyabb áron, mint az EMG Médiacsoport Kft. Sziget Kft-ben meglévő üzletrészét terhelő kötelezettségek együttes összege. A pályázati eljárás 2012. július 16-ig zárul le, és annak eredményéről 2012. július 17-én adunk tájékoztatást.

Budapest, 2012. július 3.

EST MEDIA Nyrt.